REGENERACE KAPALIN

Naším cílem je prodloužení životnosti a zachování kvality kapalin, snížení nákladů zákazníka vhodnou recyklací produktů.
  • Bypasové filtrace chladicích obvodů strojů bez nutnosti odstávky stroje, a to jak olejů, tak emulzí
  • Redestilace znečištěných uhlovodíkových odmašťovadel a ředidel
  • Separování cizích olejů a nečistot z emulzních obvodů
  • Návrh a instalace větších filtračních a regeneračních zařízení
  • Chemické doaditivování a regenerace kapalin