MANAGEMENT SKLADU

  • nákup a skladování filtrů, olejů a maziv evidence výdejů
  • zavedení čtecího zařízení pomocí čárového kódu
  • provoz skladu včetně administrativy dle legislativy
  • fakturace podle skutečné spotřeby
  • aktualizace bezpečnostních listů
  • reporting spotřeb produktů až na stroj včetně grafického zpracování