SLUŽBY

Servis olejů a filtrů - fluidmanagement

MANAGEMENT SKLADU
 • nákup a skladování filtrů, olejů a maziv
  evidence výdejů
 • zavedení čtecího zařízení pomocí
  čárového kódu
 • provoz skladu včetně administrativy dle legislativy:
 • fakturace podle skutečné spotřeby
 • aktualizace bezpečnostních listů
 • reporting spotřeb produktů až na stroj včetně grafického zpracování
EVIDENCE POMOCÍ ČÁROVÉHO KÓDU
 • elektronická evidence spotřeby materiálů pomocí čárového kódu na každém stroji
 • ​ on-line přístup k datům o spotřebě kapalin vašich strojů
 • on-line sledování naměřených parametrů kapalin u jednotlivých strojů
 • sledování trendů spotřeb na strojích
 • grafické zpracování nákladů na jednotlivá střediska nebo detailně na jednotlivé stroje
LABORATORNÍ PODPORA
 • moderní laboratoř našeho výrobního závodu
 • rychlá a spolehlivá analýza odebraných vzorků
 • dle výsledků doporučeno opatření a ošetření kapalin
TECHNICKÉ VYBAVENÍ SERVISU
 • směšovací zařízení, refraktometry, pH měřiče, pumpy, odsavače
 • filtrační zařízení a separátory olejů
 • skladová a manipulační technika pro skladování chem. látek
 • vysokotlaké čističe s ohřevem
PÉČE O STROJE U ZÁKAZNÍKA
 • čištění a údržba strojů
 • kontrola a pravidelná výměna kapalin a filtrů
 • vypracování mazacích a servisních plánů pomocí speciálního softwaru
 • pravidelná péče o kapaliny na strojích zákazníka
LIKVIDACE ODPADŮ

Zajistíme efektivně naplánovanou, rychlou a ekologickou likvidaci odpadního materiálu. Vše ve spolupráci s certifikovanou partnerskou společností. Možností je převedení původce odpadu v rámci servisu na naši společnost včetně převzetí veškeré agendy ohledně odpadového hospodářství.

Čištění strojů

Nabízíme vám profesionální čištění strojů všech velikostí, včetně centrálních nádrží.
PROVÁDÍME ČIŠTĚNÍ:
povrchové
(čištění s největší šetrností)
kompletní
(včetně vnitřních prostorů)

Čištění provádíme pomocí speciální chemie. Vždy klademe velký důraz na to, aby bylo ke stroji během čištění přistupováno s největší šetrností tak, aby nedocházelo k jeho poškození. Náš tým je odborně proškolen a vybaven profesionální čisticí technikou, jak horkovodními vysokotlakými a parními čističi, tak odsavači s kapacitou od 100 l do 600 l .

ZAJISTÍME A NABÍZÍME:
 • čištění jednoho stroje, až po kompletní vyčištění všech strojů ve vaší výrobě (např. o celozávodní dovolené)
 • plnou flexibilitu a přizpůsobení se vaším požadavkům
 • individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Naším cílem je taková spokojenost zákazníka, která vede k opakovanému využívání našich služeb.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na info@nkifluid.cz nebo na telefonním čísle +420 727 819 454. Rádi vám připravíme individuální nabídku.

Regenerace kapalin

Naším cílem je prodloužení životnosti a zachování kvality kapalin, snížení nákladů zákazníka vhodnou recyklací produktů.
 • Bypasové filtrace chladicích obvodů strojů bez nutnosti odstávky stroje, a to jak olejů, tak emulzí
 • Redestilace znečištěných uhlovodíkových odmašťovadel a ředidel
 • Separování cizích olejů a nečistot z emulzních obvodů
 • Návrh a instalace větších filtračních a regeneračních zařízení
 • Chemické doaditivování a regenerace kapalin

Pomocí filtrace chladicí emulze dosáhneme odstranění kalu a otěru:

PŘED FILTRACÍ (26,5 mg/l) - PO FILTRACI (4,4 mg/l)

Odlakování dílů a technologických přípravků

V dubnu 2020 jsme zprovoznili v našem provozu novou odlakovací linku, kde se soustředíme na chemické odlakování různých dílů a technologických komponentů.

V našich možnostech je odlakování různých druhů materiálů a jejich velikostí. Součástí odlakovacího procesu je také dokonalý oplach, pasivace a následné sušení.

POPTÁVKA

NEBO MÁTE JEN NĚJAKÝ DOTAZ?