METALUBE

Lubricool™

tažení neželezných drátů

Vodorozpustné, vysoce výkonné mazivo pro tažení, válcování a žíhání měděných a jiných neželezných drátů
Lubricool™ je rozsáhlá škála rozpustných maziv určených k tažení neželezných drátů. Poskytuje konzistentní a spolehlivý výkon za nejrůznějších podmínek. Řada Lubricool™ využívá nejnovější syntetické technologie a byla vyvinuta k tažení od hrubých až po super jemné dráty. Sortiment Lubricool™ zahrnuje také výrobky pro válcování měděných pásů a kontinuální žíhání. Lubricool™ je v současnosti používán mnoha předními světovými výrobci kabelů a neželezných drátů. Lubricool™ je také uznáván a schvalován mnoha výrobci strojů, jako např. NIEHOFF, SAMP nebo SICTRA.
Vlastnosti a výhody
 • vynikající mazací vlastnosti snižující opotřebení rolen, průvlaků, zároveň zvyšuje rychlost tažení
 • dodá taženému drátu výjimečně hladký, lesklý a čistý povrch, činí jej vhodným pro žíhání a pokovení, stejně jako pro výrobu izolovaných kabelů
 • skvělá stabilita emulze a odolnost proti jejímu dělení maximalizují životnost náplní
 • zvýšená mazivost redukuje výskyt přetrhů drátu
 • špičkový detergent udržuje stroje v čistém stavu
 • použitá kombinace aditiv zajišťuje vysokou odolnost proti nadměrnému pěnění a proti napadení bakteriemi či houbami
 • struktura emulze poskytuje vynikající filtrovatelnost u obou typů médií (papír) a hydrocyklonových systémech
 • špičkové antikorozní vlastnosti chrání jak části stroje, tak povrch drátu

Cool-Tek™

tváření profilů

Řada vysoce účinných prostředků určených k tváření profilů

Komplexní sortiment výrobků k výrobě svařovaných profilů a trubek využívající nejmodernější inovativní technologie a poznatky v chemii k zajištění nejvyšší kvality v každé fázi výrobního procesu.

Metalube® má řešení pro všechny typy ocelí, včetně za tepla i za studena válcovaných, pozinkovaných a nerezových. Produkty Cool-Tek™ a Meta-Shield™ nabízejí vynikající ochranu proti červené a bílé korozi.

Cool-Tek™ - řada speciálně navržených tvářecích prostředků zajišťujících vynikající mazání s extrémně vysokou úrovní čistoty a antikorozní ochrany.

Meta-Shield™ - řada rozpustných prostředků na vodní bázi zabraňujících vzniku koroze. Všechny druhy Meta-Shield™ produktů mají schopnost vytvořit tenký nestékající (tixotropní) film poskytující dlouhodobou ochranu a umožňující jeho snadné odstranění. Produkty Meta-Shield™ na vodní bázi jsou plně kompatibilní s tvářecími prostředky Cool-Tek™ dodávajícími výrazně lepší výkon během nanášení antikorozní ochrany v in-line systémech.

Čisticí prostředky Metalube® umožňují účinné čištění a zároveň chrání proti korozi.

Řezné oleje pro mlžné chlazení - při použití u řezacích kotoučů a pásových pil prodlužuje životnost nástrojů a zvyšuje antikorozní účinek.

Vlastnosti a výhody
 • široký výběr produktů pro každou fázi výrobního procesu profilů a trubek
 • extrémně vysoká úroveň čistoty a antikorozní ochrany
 • vzájemná kompatibilita tvářecích a antikorozních prostředků
 • nejnovější technologie zajišťující nejvyšší kvalitu v každé fázi výroby

Meta-Shield™

antikorozní ochrana

Řada vysoce účinných antikorozních prostředků na ochranu kovových součástí
Meta-Shield™ je speciálně navržená řada antikorozních prostředků určených k ochraně kovových součástí. Řada Meta-Shield™ je založena na jedinečné kombinaci vysoce kvalitních inhibitorů koroze, olejů a vosků. Meta-Shield™ zabezpečuje ochranu povrchu kovových součástek během skladování a přepravy a zaručuje tak, že zákazník obdrží výrobek v bezvadném stavu. Řada Meta-Shield™ nabízí produkty s nízkým obsahem VOC rozpouštědel, nebo produkty využívající technologii na vodní bázi a poskytuje tak zvýšenou bezpečnost při manipulaci s výrobky. Tradiční produkty na bázi rozpouštědel obsahují rozpouštědla nejvyšší kvality. Žádné produkty neobsahují barium, bór, formaldehyd ani biocidy. Mohou být aplikovány stříkáním, ponořením nebo natíráním. Všechny výrobky Meta-Shield™ používají tixotropní technologii a zanechávají tenký, čisticími prostředky snadno odstranitelný film.
Vlastnosti a výhody
 • ochrana před vlivy prostředí během přepravy a skladování
 • zajištění rovnoměrného filmu a spolehlivé ochrany
 • samo opravitelný tixotropní film zajišťuje ochranu před následky jeho mechanického poškození
 • vodu vytěsňující přísady odpuzují nežádoucí vlhkost
 • produkty s nízkým obsahem VOC a produkty na vodní bázi vyhovují legislativním požadavkům, přičemž nedochází k jakémukoli zeslabení požadovaných vlastností
 • bez obsahu baria, bóru, formaldehydu, biocidů
 • snadná aplikace nástřikem, ponorem, natíráním apod.

Metaform™

lisování železných a neželezných materiálů

Řada maziv pro lisování a tváření železných a neželezných kovů za tepla i za studena
Řada Metaform™ využívá nejnovější technologii na bázi oleje, na bázi rozpouštědel a vodou ředitelných technologii, čímž poskytuje komplexní sortiment maziv pro téměř každý proces lisování a tváření za tepla i za studena.
Tato řada je vhodná pro použití u různých druhů železných i neželezných kovů, včetně hliníku, mědi, kovů s vysokým obsahem uhlíku a nerezových ocelí. Produkty Metaform™ mohou být použity na všech moderních lisech, včetně nástrojů pro vysokou rychlost tváření na postupových i transferových lisech.
Všechna maziva obsahují speciální přísady zajišťující efektivní mazání a vysokotlaké EP přísady splňující požadavky každé operace. Zbytky produktů na hotových výrobcích se liší v závislosti na druhu použitého produktu od na dotyk suchého až po olejnatý, vždy s účinnou antikorozní ochranou. Žádné prostředky Metaform™ neobsahují chlór a některá, určená pro nejnáročnější odvětví, jako je letecký průmysl, neobsahují ani síru.
Pro proces tváření žeber výměníků, kde je požadována kompatibilita s chladicím prostředkem R-134a, jsou dostupné speciální produkty. Prostředky Metaform™ nezapáchají a příjemně se používají.
Vlastnosti a výhody
 • široký sortiment produktů pro všechny procesy tváření za tepla i za studena
 • vysoký výkon s EP přísadami pro různé druhy operací
 • vhodné k použití u železných i neželezných kovů
 • navrženo pro použití na nejmodernějších lisech
 • bez obsahu chlóru nebo chlóru i síry, nízký zápach, příjemné používání

Metachain™

vysokoteplotní oleje na řetězy

Komplexní, vysoce výkonná řada plně syntetických průmyslových olejů
Metachain™ je řada plně syntetických vysokoteplotních olejů. Tento sortiment byl vytvořen s použitím nejnovějších syntetických základových olejů, antioxidantů a přísad proti opotřebení, které splňují specifické požadavky na použití u řetězů při procesech s vysokou teplotou, kde konvenční oleje selhávají.

Produkty Metachain™ se používají v těchto průmyslových odvětvích:

 • výroba plastových fólií
 • lisování dřevotřískových panelů
 • výroba izolace ze skelné a minerální vaty
 • vypalovací pece na keramiku a porcelán
 • horkovzdušné ohřívače pro textilní průmysl
 • pekárny
 • tepelné vytvrzování laků a práškových laků
 • výroba sádrokartonu

Vlastnosti a výhody

 • vysoká odolnost vůči oxidaci zpomalující vysychání
 • výrazně snížená karbonizace
 • mimořádně nízká těkavost oleje snižující jeho spotřebu
 • unikátní kombinace přísad snižujících tření a opotřebení
 • vynikající tepelná stabilita umožňující prodloužení frekvencí mazání
 • životnost nejdůležitějších složek je mimořádně vysoká a poskytuje tak tyto výhody:
 • méně prostojů
 • zvýšení výrobní kapacity
 • méně práce technické údržby
 • minimalizace výdajů za součástky

Rope-Tek™ WRD

Mazadla na ocelová lana

Řada vysoce účinných mazadel na ocelová lana

Rope-Tek™ WRD je řada vysoce účinných mazadel určených speciálně pro mazání a ochranu ocelových lan. Každý produkt je vyroben z vysoce účinných základových olejů a zpevňovadel a obsahuje pokročilá aditiva, jež minimalizují tření a opotřebení. Všechny produkty poskytují vynikající antikorozní ochranu.

Ocelová lana jsou konstrukčně složitá a bývají vystavena náročným provozním podmínkám. Pohyby lana (navíjení, odvíjení, ohýbání a napínání přes kladky), způsobují na exponovaných místech vysoké zatížení, kde se dráty a prameny navzájem kříží. Následkem bývá opotřebení a koroze zkracující životnost lana.

Produkty Rope-Tek™ WRD obsahují pevné částice vytvářející mezi kovovými plochami místa s nízkým třením, minimalizují vzájemný kontakt těchto ploch a tím i jejich opotřebení.

Vzhledem k tomu, že ocelová lana jsou používána ve velice různorodých prostředích, disponuje pro ně Metalube® uceleným sortimentem mazadel a dokáže poskytnout ten správný výrobek pro všechny podmínky a situace.

Vlastnosti a výhody
 • vynikající odolnost proti vlhkosti a oxidaci chrání lano před selháním, jež by mohla způsobit koroze
 • pevné částice v mazivu minimalizují vzájemné tření ocelových vláken lana, snižují opotřebení a umožňují vysokou zátěž
 • extrémní odolnost proti vodě zabraňuje smývání a vymývání mazadla z lana

POPTÁVKA

NEBO MÁTE JEN NĚJAKÝ DOTAZ?